Logo

» Feestavond 2010

Verslag van de Feestavond van H.C. Excelsior.
T.b.v. jaarverslag van 15 nov. ’09 t/m 14 nov. ’10.
ref/feestavond20nov10


Datum:                Zaterdag 20 november 2010.
Plaats:                 
VHJ speeltuingebouw Hoogkerk.
Aanvang:            20.00 uur


Aanwezig:
B.Wijkstra+Jantje,
N.Vernimmen+Ester,
J.Meeters+Wilma,
H.Wijkstra+ Wietske,
W.Kluiver+ Bontje,
R.Wobbes+ José,
B.Huisman+Tita,
I.Mulder+ Evelien,
C.Wobbes,
A.Zwart,
L.Veldt+ Lammie.

Afwezig:
Fam. P.Zwama,
fam. F.Zoutman,
Dennis Snijder/vriendin,
P.v.d.Vinne.


Ons seizoen wordt traditioneel afgesloten met een Feestavond.
De datum was ruim op tijd vastgesteld zodat iedereen daar rekening mee kon houden.( uitzonderingen daargelaten)
Deze avond wordt georganiseerd voor Leden en hun partners.
Nogmaals de definitie van Leden bij H.C. Excelsior:
Leden zijn zij die de vergunning of € 5,25 hebben betaald en aan een zomer-, winter-,
of een dinsdagavondwedstrijd hebben meegedaan en daarvoor de contributie hebben voldaan aan H.C.Excelsior.
Wim Kluiver is erelid en is daardoor vrijgesteld van de kosten van de zomercompetitie.


De voorzitter opende deze avond en heet iedereen welkom.
Peter v.d.Vinne had zich ziek afgemeld.
Beterschap!
Roken moet in een aparte ruimte of buiten.
Er waren afgelopen seizoen geen jubilarissen te feliciteren volgens de administratie.


Hierna volgde de bekeruitreiking van de zomerwedstrijden.
De vleesprijzen waren al op de laatste zomerwedstrijd uitgereikt.
Er waren 12 deelnemers dus was er een A poule en een B poule.
Zie Zomerwedstrijden 2010.


Gewoonte getrouw ging de avond verder met in totaal een 3 potjes klaverjassen en sjoelen.
Bingo en de Tombola hebben ook hun vaste plek op deze avond.De uitslagen van het klaverjassen was als volgt:

1=Bertus Wijkstra           5440 pnt.
2=Ester Vernimmen     
5188 pnt.
3=Hendrik Wijkstra       
4961 pnt.
4=Koos Meeters            
4955 pnt.
5=José Wobbes              
4822 pnt.
6=Bontje Veen               
4751 pnt.
7=Wim Kluiver                 
4740 pnt.
8=Loek Veldt                   
4717 pnt.
9=Nico Vernimmen       
4486 pnt.
10=Ieke Mulder              
4450 pnt.
11=Wilma Meeters       
4403 pnt.
12=Lammie Veldt           
4374 pnt.
13=Jantje Wijkstra         
4370 pnt.
14=Evelien Mulder        
4339 pnt.
15=Wietske Wijkstra    
4022 pnt.
16=Reinder Wobbes      3914 pnt.


Uitslag van het sjoelen:

1=Arjen Zwart                 
1108 pnt.
2=Bertus Huisman         
1059 pnt.
3=Chris Wobbes             
1009 pnt.
4=Tita Huisman                991 pnt.


Onder luid applaus zijn de prijzen uitgereikt aan de winnende deelnemers.

Vleesprijzen voor de zomerwedstrijd waren reeds al bij de laatste wedstrijddag uitgereikt.

Wij willen weer iedereen bedanken voor de inzet en
gezelligheid om deze avond weer tot een succes te maken.


Familie Huisman nog speciaal bedankt voor de inkoop van alle prijzen
en de bekers voor deze avond.
Bertus Wijkstra wordt ook bedankt voor het inkopen van vleesprijzen voor o.a. de tombola, bingo, klaverjassen en het sjoelen.
Iedereen nogmaals bedankt inclusief de bediening te weten Willie en Boukje.


Rond 1.15 uur werd de avond afgesloten en iedereen wel thuis gewenst.Loek VeldtHome


[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Goede gang van zaken

 • Even om de goede gang van zaken te waarborgen.

  Als u uw vispas(sen)voor de aanvang van het nieuwe jaar wenst te ontvangen.
  Gelieve dan voor 20 December het verschuldigde bedrag te voldoen op NL38INGB0006318013
  o.v.v Naam, Adres en soort vispas.
  Uw pas wordt namelijk pas na ontvangst van betaling verstuurd.

  Opzeggen kan natuurlijk ook.
  Dit dient wel te gebeuren
  voor 20 Oktober.


Visplanner App

 • Problemen omtrent de Visapp.

  Het is bekend dat de app van Sportvisserij Nederland
  wel eens voor hoofdbrekens zorgt.
  Niet geschikt voor oudere telefoons.
  ( wat is een oudere telefoon in deze? )
  De enige tip die we telkens te horen krijgen is het updaten... Maar verwijderen en opnieuw instaleren geeft vaker een beter resultaat.

  De visapp zelf kunt u hier downloaden.

  VisApp

  Als alternatief kunt u ook gebruik maken van de mobiele website. Deze vind u hier.

  VisPlanner

  Mijn persoonlijk advies zou hierin toch zijn...
  De papieren versie,
  deze werkt namelijk altijd.

Archief

 • Een kleine wijziging.
  In het verleden stond in deze kolom de uitslagen van de voorgaande jaren.
  Deze zijn nu verplaatst en kunt u terugvinden aan de linkerzijde onder de naam ( hoe kan het ook anders ) Archief.

Fokko Zoutman
17-05-2007

Copyright 2002-2019